Reiki Healing Uddannelse

Reiki Healing

  • Et smukt og enkelt healings – og selvhealingssystem – der VIRKER!
  • Du kan også lære det. Det kræver ingen forudsætninger.
  • Reiki er gaven til dig selv og kan med stor succes bruges på andre.
Ved foden af bjerget Kurama – opgang til tovbanen.

Reiki I

Selvhealing:

Ved daglige selvbehandlinger får du mere energi, både fysisk og psykisk – indre ro og overskud til at tackle de udfordringer, du stilles over for. Mærkbar forbedring af livskvalitet og hjælp til dine fysiske problemer.

Healing af andre:

Du kan vælge at give hele, selvstændige behandlinger til andre. Du får en grundig undervisning i håndpositionerne. De bedste resultater opnås, når man som en start behandler flere dage i træk. Det vil opleves som en mærkbar ændring, sandsynligvis både fysisk og psykisk. Som behandler er det smukt at være vidne til. Nogle vælger at blive professionelle behandlere, men blot at kunne give en hånd til familie og venner, når man har tid og lyst er altid en stor glæde. Man får selv mere energi af at heale andre.

Reiki er en udviklingsvej:

Der sker en personlig og spirituel udvikling i takt med, du får mere energi til rådighed. Livet føles rigere og tættere på. Denne udvikling tager sigte på at blive i stand til at håndtere vrede, bekymring, stress og hvad der ellers måtte tynge os. Livsglæde og overskud – selv i svære situationer – bliver en mulighed.

Reiki II

Kort over Kuramabjerget
Kort over Kurama-bjerget – Kloster og tempel indtegnet.

Hvis man føler, man har lyst til at gå dybere i arbejdet med Reiki, kan man gå videre til Reiki II
Her lærer man en fjernhealingsteknik, der er fantastisk powerfuld. Den indeholder både en speciel psykisk samt en fysisk healingsteknik, der giver mulighed for at gå dybere i problemstillingerne hos den enkelte. Endvidere en teknik, der giver mulighed for at heale situationer af enhver art.
Samtidig med at intuitionen bliver skærpet, vil de fleste opdage, at vi er en del af Universet og ikke adskilt fra det. Det føles som et samarbejde.

Reikimester:

Reikimesteruddannelsen er et individuelt forløb, der i dette oprindelige system tager ca. 2 år. Det er to år med selvudvikling, hvor evnen til at kunne rumme, støtte og undervise andre mennesker integreres. For at kunne den kunst, er man nødt til at have ryddet op i egne traumer og programmeringer. Ingen indvielse kan gøre et menneske til Mester. Når man Er Mester og kan genkendes af andre som sådan, er man parat til at holde kurser og videregive Reikienergien til andre.


Templet på Kurama-bjerget.

Historie:

Reiki’s historie er lang og smuk og bliver fortalt på Reiki I kurset.
Reiki blev genopdaget i Japan i slutningen af 1800 tallet af dr. Mikao Usui. Han kaldte energien Reiki og udviklede behandlingen og den dybere forståelse af Reiki. Systemet kaldte han: Usui Shiki Ryoho. Dette system videregiver Reiki i den traditionelle form, hvilket er din garanti for, at der værnes om dit energisystem.

Rejse til Japan 2002:

Dr. Usui fik sine indsigter på bjerget Kurama, der ligger 12-14 km fra Kyoto. I 2002 var jeg sammen med kolleger fra The Reiki Alliance inviteret som gæst til et ophold i klostret. Alle billeder på denne hjemmeside stammer fra dette ophold. Her kan du læse mere om min rejse til Japan!

The Reiki Alliance:

Den internationale Reikimesterforening “The Reiki Alliance”, blev stiftet i 1983.
For at blive medlem skal man kunne føre sin Reikimesterlinie direkte tilbage til dr. Mikao Usui
Mit medlemskab her er din garanti for, at Usui Shiki Ryoho praktiseres. Jeg er 6. led i kæden af Reikimestre direkte tilbage til dr.Mikao Usui.